Søg produkt...
 
  • Dæk

  • Fælge

  • Udstyr

Leje af Hero Camper "try and buy" - 1 uge

  • På lager 
  • 1 dage
  • RANGER4RENT
  • Pris ved 1 stk.3.995,00  DKK
    3.196,00 ekskl. moms
Antal
Køb
Lejepriserne er gældende for 2020/2021
Vi forbeholder os retten til prisændringer.

En uge: Lejepris 3.995 DKK
Ekstra dag: Lejepris 570 DKK
*Alle priser er inkl. Moms.

DEPOSITUM
Depositumet betales jf. Gældende lejebetingelser i lejekontrakten,
hvilket udgør 2.500 DKK uanset lejeperiodens længde.
AFHENTNINGS ADRESSE
Nordkystens4x4
Udsholt Byvej 9
3230 Græsted

RETURNERING
Kl. 11:00 jf. kontraktens angivne afleveringsdag.
(Med mindre andet er aftalt med udlejer).
LEJEBETINGELSER

Udlejer bekræfter, ved dette køb, at acceptere nedenstående lejebetingelser. Udlejer bekræfter, at være ejer af ovenstående Hero Camper, og vil ved udlejning stille denne til rådighed for lejeren i den jf. kontraktens aftalte lejeperiode.
Lejer skriver under på, at standarden for den lejet Hero Camper på udleveringsdagen, efter fælles besigtigelse, fremstår uden tvivler for evt. skader m.v., når den efterfølgende igen afleveres til udlejer efter endt leje. Afbestilling indtil 30 dage før lejemålets ikrafttræden tilbagebetales det indbetalte beløb minus 25 % af det fulde lejebeløb og fuldt depositum. Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbage betales det indbetalte beløb minus 50 % af det fulde lejebeløb og fuldt depositum. Ved afbestilling senere end 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbage betales intet lejebeløb, dog tilbagebetales det fulde depositum.
Lejer skal, medmindre andet aftales, afhente og returnere Hero Camperen på udlejers adresse. Ved forsinket eller manglende returnering er lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum forsinkelsen udgør med kr. 699,- pr. påbegyndt ny dag.

Hvis Hero Camperen, på grund af en tidligere lejers misligholdelse, ikke står til rådighed for ny lejer på det aftalte tidspunkt, er udlejer uden ansvar for dette. Den nye lejer kan opsige aftalen øjeblikkeligt og er berettiget til at modtage det fulde beløb retur.
Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet i kontrakten og 1. rate forfalder ved bookning af en Hero Camper. En Hero Camper betragtes først for værende reserveret, når det aftalte beløb er modtaget.
Depositum og leje betales jf. den til hver tid gældende kontraktaftale og depositum tilbagebetales senest 10 arbejdsdage efter returnering af den lejede Hero Camper.
Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de beskrevne regler, og at det herudover er reglerne i ”aftaleloven”, ”forbrugeraftaleloven” og
”købeloven”, der er gældende. Hero Camperen er forsikret til udlejning. Ejer har tegnet kaskoforsikring.
Lejer hæfter fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af denne forsikring, også hvis medbragt hund laver skade. Selvrisikoen udgør 2500,- kr. pr. skade, som er omfattet af kaskoforsikringen.
Føreren af bil, er kun lejeren eller anden navngiven person anført i kontrakten og må kun benyttes til det antal personer den er beregnet til.
Lejer erklærer, at han/hun har kørekort og har den fornødne kundskab til at køre med trailer (her benævnt som Hero Camper).

Det er lejers ansvar, at den lejet Hero Camper kan trækkes efter en bil, der må trække en trailer og angivne vægtklassificering.
Ansvaret for skader, der opstår i lejeperioden påhviler lejer. Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved leje af en Hero Camper. Udlejer er endvidere ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved Hero Camperen.
Hero Camper samt inventar skal tilbage leveres på ejers bopæl til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen. Uden forudgående aftale vil der blive opkrævet kr. 250,- pr. time ved for sen afhentning eller aflevering. Vognen skal være rengjort indvendig og støvsuget. Telt og markise skal være rent og tørt. Camping bord og stole aftørret og rene. Ved manglende rengøring, modregnes der max. kr. 950, i depositum til dækning.
Ønskes tilkøb af rengøring af Hero camperen vognen er prisen max. 850 kr.
Dette skal bestilles forud for afhentningen af vognen.
Lejekontrakten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå ud af, eller i forbindelse med lejekontrakten, skal afgøres ved de almindelige domstole.
Rygning er strengt forbudt i en Hero Camper, såvel som i tilhørende telte. Ved opstået uheld vil eventuelle udgifter for lejeren under
udlejningen være udlejer uvedkommende.
Det er tilladt at medbringe 1 Hund mod tillægspris på kr. 600,- for ekstra rengøring. Hunden må ikke være i møblerne og efterlades
alene i Hero Camper eller i fortelt.
Producent: